1

UITVOERDER VERTICALE & HORIZONTALE TRANSPORTPROJECTEN
De branchekwalificerende opleiding UVHTP is bestemd voor medewerkers die vanuit hun rol als meewerkend voorman willen doorgroeien naar de functie van uitvoerder. Het accent van de opleiding ligt dan ook sterk op leidinggevende aspecten, vergroten van technische inzichten en projectvoorbereiding en projectmanagement.

Meer informatie Direct aanmelden

2

MEEWERKEND VOORMAN VERTICAAL TRANSPORT
Deze branchekwalificerende opleiding is bestemd voor medewerkers die in de praktijk daadwerkelijk de functie van meewerkend voorman bekleden. Maar ook voor machinisten die in een aantal gevallen, bijvoorbeeld indien er meerdere kranen van uw bedrijf op één werk staan, de leiding op zich kunnen nemen en ter plaatse het contact met de opdrachtgever kunnen onderhouden. Tot slot is de opleiding ook heel geschikt voor medewerkers in uw bedrijf, bijvoorbeeld machinisten of planners, die incidenteel worden ingezet om een werk op te nemen en voor te bereiden.

Meer informatie Direct aanmelden

3

INTRODUCTIE VERTICALE & HORIZONTALE TRANSPORTPROJECTEN
De cursus IVHTP is bedoeld voor diegene die zich willen verdiepen in de niet-technische werkzaamheden binnen de verticaal transportbranche en richt zich op mensen met (te) weinig kennis op technisch/operationeel gebied. Beoogde deelnemers voor deze cursus zijn o.a. bedrijfsopvolgers, werkvoorbereiders en planners. Aan de hand van een theoretisch kader en een case wordt de cursist meegenomen in het proces van de initiële aanvraag, werkopnamen, veiligheidsaspecten, wetgeving, transport, hijsplannen, calculaties en de afronding. Zodoende doet men meer (achtergrond)kennis op van bedrijfswerkzaamheden en/of werkzaamheden van collega’s.

Meer informatie Direct aanmelden

4

DIGITAAL TEKENEN VOOR VERTICAAL TRANSPORT(AUTOCAD)
De cursus is bedoeld voor personen werkzaam als meewerkend voorman, uitvoerder hijswerken, productspecialist en werkvoorbereider die in de praktijk te maken hebben met (digitale) hijsplannen. Het niveau van deze cursus is in overeenstemming met de opleiding meewerkend voorman.

Meer informatie Direct aanmelden

5

WETGEVING VOOR LEIDINGGEVENDEN / PERSON IN CHARGE
De cursus Wetgeving voor Leidinggevenden / Person In Charge (PIC) is bedoeld voor medewerkers die in hun dagelijkse werkzaamheden uit hoofde van hun functie kennis moeten hebben van specifieke wet- en regelgeving rondom werken met hijskranen en verplaatsen van lasten. Hierbij kunt u denken aan planners, uitvoerders, werkvoorbereiders, projectleiders en bedrijfsleiders.

Meer informatie Direct aanmelden

6

PREVENTIEMEDEWERKER
Een preventiemedewerker ondersteunt de werkgever bij de zorg voor de dagelijkse veiligheid en gezondheid en heeft kennis van de arbeidsrisico’s van de organisatie en de te nemen preventieve maatregelen, zoals maatregelen ter verbetering van de ergonomie, zodat goede arbeidsomstandigheden gewaarborgd zijn. De doelstelling van de cursus is dan ook de cursist op de hoogte te brengen van de wettelijke regels op het gebied van veilig werken en arbeidsomstandigheden en de naleving hiervan.

Meer informatie Direct aanmelden