4

DIGITAAL TEKENEN VOOR VERTICAAL TRANSPORT(AUTOCAD)

De cursus is bedoeld voor personen werkzaam als meewerkend voorman, uitvoerder hijswerken, productspecialist en werkvoorbereider die in de praktijk te maken hebben met (digitale) hijsplannen. Het niveau van deze cursus is in overeenstemming met de opleiding meewerkend voorman.

Doelstelling

Het leren kennen en kunnen werken volgens de VVT-richtlijn Hijsplan, met als doelstelling een opdracht of werksituatie te kunnen uitwerken volgens de VVT-richtlijn Hijsplan met behulp van Autocad. Na afloop kan de cursist met de klant over het format van de aangeleverde tekening communiceren, een eenvoudig opstelplan of hijstekening samenstellen uit een databank (bibliotheek). Tevens kan de cursist de gemaakte tekeningen dusdanig archiveren dat deze ook bruikbaar zijn voor andere Autocad programma varianten.

Structuur van de cursus

De duur van de cursus is vier werkdagen (per dag twee blokken van drie uur). Tussentijds dient gewerkt te worden aan huiswerkopdrachten.

Hardware en software

Ten behoeve van het uitwerken van de thuisstudieopdrachten is het wenselijk dat de cursist beschikt over een eigen computer en hierop het programma Autocad installeert. De eventueel minimaal benodigde computerspecificaties kunt u opvragen bij de SEVT.

Investeringskosten

De kosten van de cursus bedragen voor VVT-leden € 1.625,- p.p. excl. BTW, geassocieerde bedrijven betalen € 1.865,- p.p. excl. BTW, niet leden betalen € 1.880,- p.p. excl. BTW (prijs is incl. lesmateriaal).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de SEVT: info@sevt.nl

Minimum aantal cursisten: 4
Maximum aantal cursisten: 6

De cursist ontvangt een certificaat van deelname.

Aanmelden