3

INTRODUCTIE VERTICALE & HORIZONTALE TRANSPORTPROJECTEN

De cursus IVHTP is bedoeld voor diegene die zich willen verdiepen in de niet-technische werkzaamheden binnen de verticaal transportbranche, maar (te) weinig algemene kennis op technisch/operationeel gebied hebben.

Beoogde deelnemers voor deze cursus zijn o.a. bedrijfsopvolgers, (assistent-)bedrijfsleiders, acquisiteurs/ werkvoorbereiders en planners. Aan de hand van een theoretisch kader en een case wordt de cursist meegenomen in het proces van de initiële aanvraag, werkopnamen, veiligheidsaspecten, wet- en regelgeving, transportmogelijkheden, hijsplannen, calculaties en de afronding van een werk. Zodoende doet men meer (achtergrond)kennis op van bedrijfswerkzaamheden en/of werkzaamheden van collega’s.

Inhoud van de cursus

De cursus IVHTP maakt gebruik van enkele lesstofmodules uit de opleiding Meewerkend Voorman, echter gaat minder uitgebreid in op het kunnen berekenen van momenten, krachten en drukken en het kunnen toepassen van de regelgeving. Ook het vormen van een beroepshouding en communicatie is geen onderdeel van deze cursus IVHTP. Er vinden daarom ook geen toetsen of beoordelingen plaats.

Wel worden enkele huiswerkopdrachten gegeven, zoals het uitvoeren van een werkplekinspectie.

De thema’s/modules zijn

Dagdeel 1

Terminologieën verticaal transport, behandeling aanvraag, werkopnames, omgevingsfactoren, TRA/V&G en werkplekinspecties.

Dagdeel 2

Techniek met o.a. uitleg eenvoudige begrippen uit de mechanica: lastmoment, stempeldrukken lezen hijstabellen.

Dagdeel 3

Hijsplannen: lezen en het opstellen van een eenvoudig hijsplan en het bepalen van een stroppenplan

Dagdeel 4

Risicobeheersing, wet- en regelgeving met betrekking tot verticaal transport, certificeringen en keuringseisen in de bedrijfstak. Afsluitend worden diverse praktijkvoorbeelden van intern transport besproken.

Dagdeel 5

Kostenbewust werken, opstellen van een eenvoudige (na)calculatie en het uitvoeren van (werk-) evaluaties. Tevens komt in dit dagdeel wegtransport, waaronder voorbeelden van transportmogelijkheden in combinatie met trein, schip en vliegtuig en de techniek van het goed adingzekeren aan bod. Tenslotte wordt dit dagdeel afgerond met het gebruik en eenvoudig kunnen controleren van enkele veelgebruikte hijsgereedschappen.

In elk dagdeel wordt aandacht besteed aan het bespreken van de huiswerkopdracht, eventuele vragen en do’s en don’ts.

Structuur van de cursus

De cursus bestaat uit vijf dagdelen van vier uur. Tussentijds dient gewerkt te worden aan enkele huiswerkopdrachten. Bij voldoende aanbod uit een bepaalde regio of één bedrijf kan worden overlegd of de opleiding in de regio of in-company kan worden georganiseerd.

Investeringskosten

De kosten van de cursus bedragen voor VVT-leden € 1.465,- p.p. excl. BTW, geassocieerde bedrijven betalen € 1.685,- p.p. excl. BTW, niet leden betalen € 2.105,- p.p. excl. BTW (prijs is incl. lesmateriaal).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de SEVT: info@sevt.nl

Minimum aantal cursisten: 6
Maximum aantal cursisten: 10

De cursist ontvangt een certificaat van deelname.

Aanmelden