2

MEEWERKEND VOORMAN

Voor wie is deze opleiding bedoeld?

Deze branchekwalificerende opleiding is bestemd voor medewerkers die in de praktijk daadwerkelijk de functie van meewerkend voorman bekleden. Maar ook voor machinisten die in een aantal gevallen, bijvoorbeeld indien er meerdere kranen van uw bedrijf op één werk staan, de leiding op zich kunnen nemen en ter plaatse het contact met de opdrachtgever kunnen onderhouden. Tot slot is de opleiding ook heel geschikt voor medewerkers in uw bedrijf, bijvoorbeeld machinisten of planners, die incidenteel worden ingezet om een werk op te nemen en voor te bereiden. Gedurende de opleiding wordt van de cursist verwacht te handelen als zijnde een meewerkend voorman. Aspecten als een positieve instelling, afspraken nakomen, huiswerk en vakopdrachten maken, collegialiteit en rekening houden met anderen is vanzelfsprekend gedrag voor een meewerkend voorman en dus ook voor een cursist.

Inhoud van de opleiding

Deze opleiding leidt op tot deelname aan het (onafhankelijke) examen, waarbij tijdens de opleiding de volgende onderwerpen worden behandeld:
• Natuurkunde/mechanica
• Richtlijnen/normeringen
• Taakrisico-analyse/werkplekinspecties
• Verzekeringen/algemene voorwaarden
• Tekening lezen/maken van een eenvoudig hijsplan
• Certificaatsystemen
• Communicatietechniek
• Leidinggeven op de werkplek
• Horizontale/verticale transportprojecten
• Risicobeheersing
• Transportgereedschappen
• Kraantechniek
• Transporttechniek
• Wet- en regelgeving
• Richtlijnen/normeringen

Opleidingsduur en examinering

De opleiding zal in de relatief rustige winterperiode uitgevoerd worden in vier lesblokken van drie dagen op een centrale locatie in het land. Aangeraden wordt daarom ook tijdens de opleiding ter plaatse te blijven overnachten, zodat er ’s avonds voldoende gelegenheid is om aan huiswerk en opdrachten te werken. De SEVT zal u hiervoor een gunstig arrangement aanbieden.

Centraal staat tijdens de opleiding het uitwerken van praktijkopdrachten. De opleiding wordt afgesloten met een (onafhankelijk) examen in de vorm van een eindcase. Tijdens deze eindcase wordt de opgedane kennis van de gehele opleiding beoordeeld. Hierbij is het uitgangspunt dat de cursist aan de hand van een probleemstelling (de opdrachtomschrijving, dus de ‘case’) een bepaalde prestatie en presentatie moet kunnen realiseren; namelijk het toevoegen van de waarde van een meewerkend voorman aan de uitvoering van de opdracht. Bij de beoordeling van de eindcase wordt zowel op deskundigheid (de beste technische en kostenbewuste c.q. economische oplossingen) als op veiligheid gelet en op de manier waarop die oplossing gepresenteerd wordt (verzorging, wijze van uitwerking en duidelijkheid).

Opleidingsniveau

De opleiding heeft het niveau Middenkaderfunctionaris Bouw/Infra conform de Wet Educatie Beroepsonderwijs (vgl. MBO 4). De opleiding wordt cursorisch aangeboden. Bij voldoende aanbod uit een bepaalde regio of één bedrijf kan worden overlegd of de opleiding in de regio of in company kan worden georganiseerd.

Investeringskosten

De investering in de opleiding bedraagt voor VVT-leden € 5.530,- per cursist, excl. examengeld, geassocieerde leden betalen € 6.360,- per cursist, excl. examengeld, niet leden betalen € 7.190,- per cursist, excl. examengeld.

De examenkosten bedragen € 775,-. Kosten voor herexamen worden apart doorberekend. Het (onafhankelijk) examen, dat tot het certificaat leidt, wordt door XY Masterclass uitgevoerd. Voor bedrijven aangesloten bij de SOOB is er SOOB subsidie beschikbaar van € 2.400,-, voorafgaand aan de opleiding rechtstreeks aan te vragen via STL, www.soobsubsidiepunt.nl.

Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de SEVT: info@sevt.nl

Minimum aantal cursisten: 12
Maximum aantal cursisten: 18 (per cursusgroep)

Aanmelden