6

PREVENTIEMEDEWERKER

Doelstelling

Elk bedrijf in Nederland dient een preventiemedewerker te hebben aangesteld. Een preventiemedewerker ondersteunt de werkgever bij de zorg voor de dagelijkse veiligheid en gezondheid en heeft kennis van de arbeidsrisico’s van de organisatie en de te nemen preventieve maatregelen, zoals maatregelen ter verbetering van de ergonomie, zodat goede arbeidsomstandigheden gewaarborgd zijn. De doelstelling van de cursus is dan ook de cursist op de hoogte te brengen van de wettelijke regels op het gebied van veilig werken en arbeidsomstandigheden en de naleving hiervan.

Taken

Een preventiemedewerker moet de werkgever bijstaan bij het voldoen aan de Arbeidsomstandighedenwet en heeft minimaal de onderstaande wettelijke taken:

• Meewerken aan het uitvoeren en opstellen van de risico-inventarisatie en evaluatie (RIE);
• Adviseren aan en nauw samenwerken met de OR, de PVT of de belanghebbende werknemers, inzake de maatregelen voor een zo goed mogelijk arbeidsomstandighedenbeleid;
• Uitvoeren of meewerken aan de maatregelen die voortkomen uit het plan van aanpak.

Overige aandachtspunten

• Elk bedrijf moet ten minste één werknemer aanwijzen als preventiemedewerker.
• Als het bedrijf maximaal 25 werknemers in dienst heeft, dan mag de directeur zelf de preventiemedewerker zijn.
• Het bedrijf mag niet iemand van buiten aanstellen als preventiemedewerker. Behalve als er geen mogelijkheden zijn om de bijstand binnen het bedrijf of de inrichting te organiseren.
• Het is van belang dat de preventiemedewerker die wordt aangesteld, over voldoende deskundigheid en ervaring beschikt om de preventietaken goed uit te kunnen voeren.
• In de RI&E moet worden aangeven hoe werknemers in contact kunnen treden met de preventiemedewerker, dus hoe de toegankelijkheid geregeld is.
• Het bedrijf moet ervoor zorgen dat de preventiemedewerker voldoende tijd krijgt voor de uitvoering van zijn taken.

De aanstelling van een preventiemedewerker heeft tot doel om op een efficiënte, laagdrempelige manier veilig en gezond werken in organisaties te bevorderen en arbeidsgerelateerd verzuim en arbeidsongevallen te voorkomen.

Stuctuur van de cursus

Deze cursus kan op individuele basis worden gegeven als onderdeel van een RIE-implementatie/adviestraject van de VVT.

Investeringskosten

De kosten voor de cursus bedragen voor VVT-leden € 195,- p.p. excl. BTW, geassocieerde bedrijven betalen € 225,- p.p. excl. BTW en niet leden betalen € 255,- p.p. excl. BTW.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de SEVT: info@sevt.nl

Minimum aantal cursisten: 10
Maximum aantal cursisten: 16

De cursist ontvangt een certificaat van deelname.

Aanmelden