5

WETGEVING VOOR LEIDINGGEVENDEN / PERSON IN CHARGE

De cursus Wetgeving voor Leidinggevenden / Person In Charge (PIC) is bedoeld voor medewerkers die in hun dagelijkse werkzaamheden uit hoofde van hun functie kennis moeten hebben van specifieke wet- en regelgeving rondom werken met hijskranen en verplaatsen van lasten. Hierbij kunt u denken aan planners, uitvoerders, werkvoorbereiders, projectleiders en bedrijfsleiders.

Cursisten krijgen antwoord op onder andere de volgende vragen:

•Wat is een hijsplan?
• Mag ik een hijsmast over de lepels van de heftruck plaatsen?
• Mag ik zelf (voor eigen gebruik) een evenaar maken?
• Kan ik schalmen aan een tweesprong vervangen?
• Moet een gebruiksaanwijzing van alle hijsgereedschappen aanwezig zijn?
• Wie is de deskundige bij een keuring?
• Hoe zit het wettelijk met keuring hijsgereedschappen?
• Is een persoonscertificaat in de haven verplicht?
• Wanneer moet een uitval beveiliging gebruikt worden? Boven de één meter?

De stuctuur van de cursus

De cursus beoogt meer inzicht te geven in de Machinerichtlijn, richtlijn Arbeidsmiddelen, Warenwet, Arbowet, Arbobesluit, Arbobeleidsregels en Arboregelingen. De cursusopzet bestaat uit een theoretisch deel en een praktisch deel, waarbij aan de hand van casuïstiek wordt geleerd hoe in de dagelijkse praktijk om te gaan met wet- & regelgeving.

Aan lesmateriaal wordt verstrekt:

  • Een syllabus;
  • De Machinerichtlijn;
  • De richtlijn Minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid bij het gebruik door werknemers van arbeidsmiddelen op de arbeidsplaats;
  • De minimumvoorschriften voor de veiligheids- en/of gezondheidssignalering op het werk.

Investeringskosten

De cursusduur is twee dagen en de kosten van de cursus bedragen voor VVT-leden € 655,- p.p. excl. BTW, voor geassocieerde bedrijven € 755,- p.p. excl. BTW en niet-leden betalen € 855,- p.p. excl. BTW.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de SEVT: info@sevt.nl

Minimum aantal cursisten: 6
Maximum aantal cursisten: 10

De cursist ontvangt een certificaat van deelname.

Aanmelden