Inleiding

Eén van de verplichtingen voor de werkgever in het kader van de Arbowet is zorg te dragen voor permanente educatie van medewerkers.

Uw brancheorganisatie, de Vereniging Verticaal Transport (VVT), vindt het haar plicht om in samenwerking met de Stichting Educatie Verticaal Transportbranche (SEVT) een programma op te stellen zodat u aan uw wettelijke verplichtingen ten aanzien van educatie kunt voldoen.

Naast specifiek voor de verticaaltransportsector ontwikkelde opleidingen is er een cursusaanbod dat ook is toegespitst op uw medewerkers. De SEVT stemt de inhoud en het format van de opleidingen in nauwe samenwerking af met de VVT. De opleidingen en cursussen worden gegeven indien er per opleiding/cursus voldoende inschrijvingen zijn.

Ook is het soms mogelijk een opleiding/cursus in uw bedrijf te organiseren. Op de opleidingen van de SEVT is alleen SOOB subsidie te verkrijgen voor de opleiding Meewerkend Voorman en de opleiding Uitvoerder Verticale & Horizontale Transportprojecten (UVHTP).

Het SOOB subsidiebeleid voor werkenden is erop gericht om branchekwalificerende opleidingen voor werkenden te stimuleren die worden afgesloten met een onafhankelijk examen. Behalve de opleiding UVHTP en Meewerkend Voorman worden de opleidingen van de SEVT niet afgesloten met een examen.

De SEVT is een SOOB gecertificeerde opleider.

SEVT-opleidingen en -cursussen